Et skritt nærmere enhetlig ledelse

-Dette var et godt og fremtidsrettet vedtak, slår kirkeverge Robert Wright fast. Han har vært på kirkemøtet i Trondheim og fulgt spesielt med i debatten om alternativ arbeidsgiverorganisering. –Alle ser at kirken i fremtiden ikke kan holde seg med to arbeidsgiverlinjer. Og nå har Kirkemøtet gitt klarsignal om at vi kan sette i gang med forsøksordninger, sier en fornøyd kirkeverge.

Flere har vært skeptiske til forsøksordninger, men et overveldende flertall var positive til komiteens forslag om å la Oslo og de andre bispedømmene prøve ut ulike modeller. –Vi ønsker mange og varierte forsøk for å ha et best mulig beslutningsgrunnlag for å kunne oppnå felles arbeidsgiveransvar, sa saksordfører og medlem av Oslo bispedømmeråd Odd Einar Dørum.

Både bispedømmerådet og fellesrådene i Oslo er ivrige etter å komme i gang, og de har vedtatt mandat for en gruppe som skal arbeide frem en lokal forsøksordning. –Det er gledelig at Kirkemøtet vedtok at andre bispedømmer også kan ha forsøksordninger, sier Wright. –De er svært ulikt sammensatt, Oslo har tre store fellesråd, mens Bjørgvin har 56, der de minste bare har noen hundre innbyggere.

Se Kirkemøtets vedtak i lenke nedenfor.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09