Nå skal kirken i Oslo bli mer synlig

–Norske menigheter må åpne opp mer og bli mer synlige i lokalmiljøet, mener Dag Smemo og Oddbjørg Aasen Bjørdal. De arrangerer kommunikasjonskurs for kirken og kristne organisasjoner. Og nå ønsker de spesielt menighetene i Oslo velkommen.

Kurset er tilpasset redaktører for menighetsblad eller nettsider, trosopplærere, prester, diakoner, kateketer og menighetsrådsmedlemmer. –Dette var veldig utbytterikt, og ikke minst inspirerende, sier kapellan Anders Mikalsen i Fageborg menighet. Hans menighet var testmenighet for Smemo og Bjørdals kurs. –Det er ikke så vanskelig og tidkrevende som man kan tro å utvikle en kommunikasjonsplan, mener Mikalsen.

Bjørdal er journalist med lang erfaring fra NRK. Hun har utgitt boken En mer synlig kirke. Dag Smemo er prest og fotojournalist og har arbeidet med informasjon for organisasjoner i inn- og utland.

Se lenken under for mer informasjon om kurset.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09