Kulturbyråden på besøk i bispegården

4. april hadde biskop Ole Chr. Kvarme og leder av bispedømmerådet Gard R. Sandaker-Nielsen møte med Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen, kommunaldirektør Elisabeth S. Heggen og rådgiver Ingvild Furulund om situasjonen for kirken i Oslo, sykehjemsprestene, religionsdialog og avviklingen av tjenesteboligordning for prester. Kirkevergen i Oslo og stiftsdirektøren var også med.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09