Kvarme slutter

Biskop Ole Christian Kvarme søker avskjed etter 19 år som biskop, opplyser Oslo bispedømmeråd i en pressemelding. «Den kristne menighet har et særlig ansvar for fattige og skal være et fristed for alle som strever med sine liv», skriver biskopen i sitt avskjedsbrev til Kirkerådet.

Biskopen tok beslutningen i høst etter to netthinneoperasjoner på høyre øye og ut fra en enkel erkjennelse av at tiden nå er moden.

Etter 19 år som biskop i Borg og Oslo uttrykker Kvarme takknemlighet for godt fellesskap med menighetene og medarbeiderne og til dem han har hatt samarbeid med i mange institusjoner og organisasjoner, i stat, fylker og kommuner, i Feltprestkorpset og Døvekirken. Kvarme har også hatt fokus på enhet med andre kristne og på dialog med muslimer og jøder.

Biskopens siste arbeidsdag er 30. september, og avskjedsgudstjenesten holdes i Oslo domkirke søndag 3. september 2017.
 

Fra biskopens avskjedsbrev

 «Den viktigste fornyelse i vår kirke disse årene har vært i trosopplæringen blant barn og unge. I Oslo har endringene i befolkningen gjort at vi har måttet slå sammen menigheter og fristille noen kirker. Det har samtidig fornyet vår diakoni, samarbeidet med migrantmenigheter og møtet med mennesker av annen tro.

Tilstrømmingen av romfolk, flyktninger og asylsøkere i senere år har satt oss på prøve. Også med tanke på situasjonen blant barn, unge og eldre i våre lokalsamfunn, er jeg blitt mer bevisst på at den kristne menighet har et særlig ansvar for fattige og skal være «et fristed» for alle som strever med sine liv.  

I min tid i Borg og Oslo har jeg vært opptatt av vår enhet med kristne i andre kirkesamfunn. Nå er vi blitt en fri folkekirke, og det gir oss ny mulighet til styrke denne enheten og sammen bære ansvaret for kristen tro og tradisjon i vårt land. I dette reformasjonsåret gjelder det ikke minst i vårt forhold til den katolske kirke.

Mitt håp er at de mange endringene vi nå opplever, vil gi oss et fornyet fokus på kirkens kjerneoppdrag: å gi rom i våre liv og vårt samfunn for den nåde og barmhjertighet som Gud har vist oss i Jesus Kristus.»

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09