Ledige stillinger

Vil du jobbe i kirken? Her får du informasjon og oversikt over alle ledige stillinger i Kirkelig fellesråd i Oslo.

Se oversikt over ledige stillinger

Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) har ca 270 ansatte fordelt på 210 årsverk. De fleste av disse har sin arbeidsplass i tilknytning til en eller flere av Oslos 54 kirker / 38 menigheter. Vi har blant annet følgende stillingstyper: diakon, driftstekniker/vaktmester, kantor/organist, kateket/menighetspedagog, daglig leder i menighet, menighetskonsulent/-sekretær, renholder, trosopplæringsleder/-medarbeider. I tillegg har vi administrative stillinger tilknyttet kirkevergens stab, blant annet innen økonomi, arkiv, personal og bygg- og anlegg.

KfiO er en IA-bedrift i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) og vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP.

Ledige stillinger lyses ut her på denne siden og registreres også på www.nav.no. Fra august 2012 er ikke KfiO på kirkejobb.no.

Slik går du fram for å søke på utlyste stillinger:

Klikk deg inn på lenken "Se oversikt over ledige stillinger" øverst eller nederst på siden.

For å søke elektronisk på KfiOs stillinger, må du registrere deg med brukernavn og passord.
Dersom du er eller har vært ansatt i / mottatt lønn fra KfiO etter 2007, er du sannsynligvis allerede registrert som bruker. Legg inn epostadressen du har mottatt lønnsslipp til og trykk på lenken "Glemt brukernavn/passord".

Vi gjør oppmerksom på følgende:

  • Du må bruke Internet Explorer eller Mozilla Firefox som nettleser for å få registrert søknad.
  • Inaktivitet (det å bli værende på samme side) i mer enn 20 minutter medfører automatisk utlogging. Søknadsprosessen bør derfor fullføres. Det å skrive inn søknadstekst regnes som inaktivitet.
  • Vi anbefaler at du skriver ferdig selve søknadsteksten i Word før du påbegynner søknadsprosessen og at du så kopierer og limer teksten inn i søknadsskjemaet. Bruk hurtigtast ctrl+v for å lime inn.
  • Dersom du avbryter eller logges ut før du har fullført søknadsprosessen, vil du miste søknadsteksten og evt annet som er knyttet direkte til denne søknaden. Det du har skrevet i cv'en blir lagret.
  • Det er anledning til å lime inn tekst i søknadsbildet fra andre programmer (for eksempel Word).
  • Ved problemer ta kontakt med Kirkepartner Servicedesk (IT-brukerstøtte) på 23 08 15 40 eller personalrådgiver Hannah Chetwynd på 23 62 89 08 innenfor vanlig arbeidstid.

 
Vi gjør oppmerksom på at de opplysninger du registrerer inn på den elektroniske søknaden vil bli liggende i vår database slik at disse kan benyttes ved senere anledninger.

Se oversikt over ledige stillinger

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09