Nåde og barmhjertighet i flere religioner

-Nåde og barmhjertighet er sentralt, ikke bare for katolikker og lutheranere, men også for jøder og muslimer. Erkjenner vi det, har vi et utgangspunkt for å bygge broer, sa biskop Ole Christian Kvarme under debatten på Litteraturhuset om kristen tro sett i lys av Luthers 95 teser.

Oslo katolske bispedømme har i samarbeid med vårt bispedømme arrangert seminarserien ”Luthers teser i vår tid, en samtale om kristen tro”.  Mandag 27. mars var den siste av seks seminarkvelder, en samtale mellom biskop Ole Christian Kvarme, biskop Bernt Eidsvig, søster Mette Andrèsen og professor Marianne Bjelland Kartzow. Moderator var Vårt Lands sjefsredaktør Åshild Mathisen.

Avstanden mellom oss har aldri vær stor

-Det teologiske bruddet mellom våre kirker er ikke uovervinnelig, sa biskop Eidsvig. –Og i dag er våre samtaler preget av god vilje. Før argumenterte katolikkene med Jakob mot lutheranere, og lutheranerne med Paulus mot paven. Nå bruker vi tiden bedre, slo den katolske biskopen fast. -Vi har et felles prosjekt; å forkynne og leve evangeliet. Hinderet for enhet i dag har med sakramentene å gjøre, fremholdt han og refererte til forståelsen av hva en prest og en biskop er. –Og det har ikke med kvinnelige prester eller sølibat å gjøre, sa Eidsvig.

En samtale med pave Frans

Biskop Kvarme la sitt hovedinnlegg opp som en samtale med pave Frans gjennom hans bok ”Guds navn er barmhjertighet”. –Nåde og barmhjertighet går sammen, og Guds barmhjertighet er alltid større enn vår synd, fremholdt Kvarme. Han trakk frem pavens bilde av kirken som et feltsykehus. Der kampen skjer skal kirken være tilstede med sin nåde og barmhjertighet. Kvarme viste til at nåde og barmhjertighet er noe av kjernen også i jøders og muslimers gudstro. tok også opp Luthers nådeløshet overfor jøder og muslimer.  –Min erfaring er at når vi begynner med det vi sammen sier, gir det en annen retning på samtalen og en mulighet til å bygge bro også i handling, sa Kvarme.

Maria er nådens mor

Søster Mette Andrèsen vokste opp med luthersk kristendom i Norge, men konverterte til katolisismen for 56 år siden. –Soknepresten gråt, fortalte hun. –Men mye har skjedd siden den gang. Heldigvis har lutheranerne forstått at vi ikke tilber Maria, vi ber til Maria om hennes forbønn. Vi er enige om hennes plass som Jesu mor, kirkens, barmhjertighetens og nådens mor, sa hun.

Jesus er folkets Gud

Bibelforsker Marianne Bjelland Kartzow fremholdt at den kristne tro for morgendagen må bli bedre til å lytte. Hun siterte en norsk konfirmant i dag  som vokser opp med mange religioner rundt seg. Når han skulle sammenligne religioner fremholdt han Jesus som folkets Gud. –Ikke vær som Judas som kysset først og svek etterpå, mente konfirmanten, og det møtte gjenklang i en fullsatt sal på Litteraturhuset.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09