Menighetsbarnehage på topp i Oslo

Fagerborg menighetsbarnehage er en av de mest populære barnehagene i Oslo. 202 søkere slåss om 15 ledige plasser fra høsten. -Dette er veldig høye tall, og Fargerborg menighetsbarnehage ligger helt i topp i vår bydel, sier seniorkonsulent Petter Bærum i bydel St.Hanshaugen.

Det finnes ingen felles statistikk for hele Oslo. Og søkermassen varierer fra barnehage til barnehage. Men antall søkere til menighetsbarnehagen på Fagerborg har vært jevnt høy i flere år. –Det er utrolig hyggelig tall, sier daglig leder Iren Aarstad.

Positivt at barnehagen er verdibasert

-Vi har samtale med alle foreldre om at vi er en menighetsbarnehage. Uansett tilknytning til kirken er de positive til at  vi er verdibaserte, sier Aarstad. –Det virker som kirken har stor troverdighet i verdispørsmål, utdyper hun.

Bordvers og prestebesøk

Menighetsbarnehagene driver etter en såkalt utvidet kristen formålsparagraf som er regulert i Barnehageloven. –Her synger vi bordvers, feirer høytidene, besøker kirken og får besøk av presten, forteller Iren Aarstad. 12 av menighetene i Oslo driver barnehage. Røa menighet åpner i juni en ny barnehage på 6 avdelinger.

Har drevet barnehage fra 1958

Fagerborg menighet har drevet barnehage siden 1958. I 2010 ble den nye flotte barnehagen ved siden av Fagerborg ungdomsskole tatt i bruk. Den har fire avdelinger, 68 barn og 16 ansatte. Dr. Brandts barnehage i Pilestredet park ligger også høyt oppe på foreldres ønskeliste i bydel St.Hanshaugen. Den er i likhet med Fagerborg menighetsbarnehage privat.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09