Nordisk biskopsmøte på Gotland

Alle nordens biskoper tilbringer den siste uken i juni på den idylliske øya Gotland i Østersjøen. Mandag var det åpningsmesse i Visby domkirke der vår egen preses Helga Haugland Byfuglien forrettet sammen med Visbys biskop og den svenske erkebiskopen.

Det nordiske biskopsmøte samles hvert tredje år, og vertskapet går på rundgang. Biskopsmøtet er en viktig arena der de fem lutherske kirkene i Norden kan styrke bånd og utveksle viktige erfaringer innen teologi, kulturarv, kirke og samfunn. Flere profilerte foredragsholdere er å finne på programmet på Gotland, blant andre den svenske kultur- og demokratiministeren Alice Bah Kuhnke.

De 100 kirkers øy

Det blir også tid til besøk i noen av Gotlands 100 middelalderkirker, alle i god stand takket være rause kulturbudsjetter i nabolandet. Hit bør også norske myndigheter reise på studietur. En av de flotteste kirken på øya er den staselige domkirken Sankta Maria. Den ble påbegynt av Hanseatene på slutten av 1100-tallet, og visse deler av den opprinnelige kirken står fortsatt.

Ärkebiskopen løftet frem diakonien

Under åpningsmessen i Visby domkirke prekte ärkebiskop Antje Jackelén over teksten der Jesus metter fem tusen med to brød og fem fisk. –Diakonien fungerer også der ressursene er små, sa Jackelén. –Nordens kirker klarer ikke alene å bygge Guds rike på jorden, men vi skal lage et “matfellesskap” så flest mulig kan få ligge i grønne enger, sa hun med referanse til Salmenes bok, salme 23.

Mikroorganistene vil redde orgelet

Et spennende og imponerende grep fra Visby stift var å la barn spille orgel under messen. Tre av stiftets “mikroorganister” fikk vist seg frem for alle nordens biskoper og høstet stor applaus. –Musikkonsulent i Visby stift, Anne Dungner Hjellström, forteller at stiftet har satset bevisst på å gi barn undervisning i orgelspill. –Dette er et ledd i å sikre langsiktig rekruttering av kirkemusikere og redde orgelet som kirkens hovedinstrument. Orgelmusikk trenger ikke å være kjedelig, det kan være morsomt. Når barn hører andre barn spille, så skaper det nysgjerrighet for det fantastiske instrumentet, sier Hjellström.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09