Se våre nye dåpssider!

Kirken i Oslo har fått på plass nye dåpssider. En gruppe nedsatt av Oslo bispedømme har utarbeidet tekster til menighetenes nettsider.

De nye dåpssidene finner du her

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09