Jørn Lemvik gjenvalgt som leder

Jørn Lemvik fra Ellingsrud og Furuset menighet er gjenvalgt som leder av Kirkelig fellesråd i Oslo. –Min visjon er at vi skal være brobyggere i kirken, sa Lemvik til det nye fellesrådet.

Det nyvalgte fellesrådet ble møtt med budsjettforslaget for 2016. Etter det nye byrådets kutt er det tøffe valg og vanskelige prioriteringer som skal gjøres i denne valgperioden. Kirkevergen har lagt frem forslag både om omorganisering av administrasjonen og stengning av kirker. Her vil han komme tilbake med mer konkrete forslag til fellesrådet senere.

Jørn Lemvik ble valgt til fellesrådets leder for ett år siden, og ble enstemmig gjenvalgt på møtet i Hasle kirke 3. desember. Nesteleder Lasse Bjølgerud er ikke valgt inn i det nye fellesrådet, og ny nestleder ble Borgny Vestli fra Lambertseter menighet.

For øvrig ble følgende representanter valgt inn i Hovedkomiteen, fellesrådets arbeidsutvalg: Victoria Leidbergius (Domprostiet), Oddvar Kolset (Nordre Aker), Ole Herman Fisknes (Vestre Aker), Sigmund Gulliksrud (Østre Aker), Eilev Hegstad (Søndre Aker)

Leder for Vedlikeholdskomiteen ble Ingebjørg Skjelvik fra Grorud.

Se alle nye medlemmer av fellesrådet i vedlagte dokument. Protokoller og innkallinger fra fellesråd og hovedkomite finner du på nettsidens forside.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09