Rådhusets nei

-De gav oss ingen ting, medgir en oppgitt kirkeverge. -Vi opplever at vi har hatt god dialog med politikerne, og vi håpet til det siste at Torshov kirke skulle komme med på 2017-budsjettet. Ikke èn krone ekstra til kirken kunne flertallet på Rådhuset enes om, slår Robert Wright fast.

-Kampen var forgjeves. Vi har ropt
og skreket, skrevet og aksjonert, men så langt til ingen nytte, sier Robert Wright. -Vi trodde
virkelig at vi hadde nådd frem med vårt budskap om at Torshov kirke sårt
trengte midler over 2017-budsjettet. Vi har hatt gode møter med kulturkomiteen,
kulturbyråden og andre sentrale politikere, og vi opplevde at vi ble hørt.

-Ikke minst har Torshov og Lilleborg menighet gjort en fabelaktig innsats for å
synliggjøre vedlikeholdsbehovet av den enestående kirken, kan kirkevergen fortelle.-Pressen har også vært
på vår side og gitt oss gode oppslag. Men kirken blir rett og slett ikke prioritert. Bare Høyre og Kristelig folkeparti foreslo økte vedlikeholdsbevilgninger til kirken, skriver kirkevergen i sitt nyhetsbrev til menighetene i Oslo.

-Kulturkomiteen har invitert oss til videre dialog for å få utarbeidet en
langsiktig plan for vedlikehold av kirkene i byen vår. Vi stiller selvfølgelig
opp. Vi må mobilisere alle gode krefter. Jeg tror ikke noen i byen,
uansett hva de mener eller tror på, vil at de vakre kirkebyggene skal forfalle, avslutter Robert Wright.Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09