Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Rapporten om kirkebruksplan er klar

På vegne av prosjektgruppen for Kirkebruksplan har prost Trond Bakkevig og Hilde Strand overlevert sin rapport til styringsgruppen. Styringsgruppen skal nå gå igjennom og behandle rapporten og vedta endelig fremdriftsplan for konsultasjoner med berørte parter og høringsrunder.

Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i Oslo har vedtatt mandat for arbeidet med kirkebruksplan for Oslo. Målet med kirkebruksplanen er å få til en bedre utnyttelse av de samlede ressursene og kirkeanleggene. På grunn av den stramme økonomiske situasjonen for kirken i Oslo, er det ventet at planen vil inneholde forslag om uttak av enkelte kirker. 

Prosjektgruppen har i tråd med mandatet bearbeidet og samlet informasjon om alle kirkebygg og menigheter i Oslo ut fra gitte kriterier. De har utarbeidet en rapport som nå er overlevert til styringsgruppen. Styringsgruppen består av stiftsdirektør, bispedømmerådsleder, biskop, kirkeverge og fellesrådsleder. 

Styringsgruppen vil komme med mer informasjon om konkrete forslag og den videre fremdriften når de har behandlet rapporten. 

For informasjon og mandat se lenke nedenfor. 

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09