Redd Torshov kirke!

-Nå står det om lokalkirka vår, sier Ellen Aasland Reinertsen, prest i Torshov kirke. -Kirka er i elendig forfatning, og politikerne forhandler om 2017-budsjettet i disse dager. Nå må vi få dem til å våkne, sier Asland Reinertsen.

Det er godt kjent at vedlikeholdsetterslepet på kirkene i Oslo er enormt. Kirkevergen har spesielt bedt om øremerkede midler til rehabilitering av Torshov kirke. Svaret fra det sittende byrådet var å kutte i de generelle bevilgningen og ikke gi noen øremerkede midler. –Vi er imidlertid kjent med at Torshov kirke har vært spilt inn i budsjettdebatten. Vi vet vi har støttespillere på rådhuset som ser hvilke verdier som står på spill, sier Torshov-presten.

-Barna mine elsker barnesang i kirken

Mamma Ingelinn Strømme Sivertsen kan ikke lovprise barne- og babysang i Torshov nok. –For vår familie er barnesang i Torshov kirke et høydepunkt i uka. Barna elsker det og vi møter mange barnefamilier fra
området. Her har det oppstått gode vennskap både mellom barn og vokse. Dette er
et sted det er lett å komme rett etter barnehagen, spise middag sammen og bli
kjent. Også er det godt å være i kirken som er et sted våre barn og vi setter
stor pris på, sier Ingelinn.

En kulturarena i lokalmiljøet

Torshov kirke er den viktigste kultur- og trosarenaen i lokalmiljøet. Foruten barne- og babysang, samles barn, unge og eldre til aktiviteter gjennom hele uken. Kirken er så mye mer enn de ukentlige gudstjenestene. I løpet av en tilfeldig valgt uke var det 708 lokalbeboere innom kirken, og da var det ingen begravelser den uken. For mange kor og korps på Torshov er kirken den viktigste konsertarenaen.

På byantikvarens liste

Torshov kirke er Norges første moderne arbeidskirke som i tillegg til kirkerom inneholder lokaler for mange ulike aktiviteter. Kirken er en arkitektonisk perle som er satt på byantikvarens bevaringsliste. –Det er utrolig at et byråd som sier de vil prioritere kultur og frivillighet, lar et slikt levende praktbygg i lokalmiljøet på Oslo øst forfalle, sier Ellen Aasland Reinertsen.

-Nå står det om kirka vår

Ansatte og frivillige i Torshov menighet har nå kastet seg rundt for å få politikernes  ører i siste runde av budsjettforhandlingene. –Vi må få med alle gode krefter på Torshov. -Vårt mål er at ingen Oslopolitiker skal ha unngått å vite hva som skjer med et av de viktigste kulturbyggene i denne delen av byen, avslutter Aasland Reinertsen.

Se lenke til facebook siden "Redd Torshov kirke" nedenfor. Lik og del!

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09