Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Ledige stillinger som daglig leder og sokneprest

Stillingene som daglig leder (100%) og sokneprest (100%) i Ullern menighet er utlyst.

DAGLIG LEDER (100%) - ULLERN MENIGHET 

Søknadsfrist: 09.10.19
Utlyst: 23.09.19

Om stillingen

Kirkelig Fellesråd i Oslo har i følgende menigheter ledig 100 % stilling som daglig leder:
* Paulus og Sofienberg
* Ullern
* Torshov og Lilleborg

For mer informasjon om de enkelte menigheter gå direkte inn på deres nettside.

Vi søker en handlekraftig og samlende leder som skal ha det daglige ansvaret for drift og utvikling av menigheten. Dette innebærer et overordnet ansvar for personell, økonomi, aktivitet og HMS.
Daglig leder samarbeider med sokneprest og menighetsrådsleder om planlegging og gjennomføring av menighetens aktiviteter.

Vi ønsker oss en trygg og tydelig leder som kan bygge team og inspirere ulike profesjoner som kirkemusikere, diakoner og undervisningsledere. Du må ha blikk for helhet og detaljer, og du må ha evne til langsiktig planlegging og å ta ting på sparket.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver

* Personalledelse
* Økonomiforvaltning og styring
* Daglig leder for menighetsrådets virksomhet herunder sekretærfunksjon med ansvar for saksbehandling
* Oppfølging av kirkebygg og kontorer
* Ansvar for at menigheten er hensiktsmessig og effektivt organisert og at aktivitet og ressursbruk er i samsvar med gjeldende prioriteringer og aktuelle budsjettrammer.
* Ansvar for at godt samarbeid både internt og eksternt utvikles og videreføres.

Kvalifikasjoner

* Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
* Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdanning
* Lederutdanning-/erfaring er ønskelig
* Organisasjonserfaring er ønskelig
* Gode samarbeidsevner
* Strukturert med god orden
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Ansvarlig
* Handlekraftig
* Endringsvilje
* Kommunikasjonsevner
* Inspirerende
* Helhetstenkende

Særskilte krav

* Medlemskap i Den norske kirke
* Tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest)

Vi tilbyr

* Lønn i henhold til tariffavtale
* Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP
* Fleksibel arbeidstid

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk via denne linken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/454. Trykk på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/454

 

 

SOKNEPREST (100%) - ULLERN SOKN

Den norske kirke, Oslo bispedømme

Søknadsfrist: 20.10.2019

Vestre Aker prosti omfatter ti sokn i Oslo vest og har et folketall på ca. 130.000, hvorav i underkant ca. 90.000 er medlemmer i Den norske kirke. I prostiet er det flere store og aktive menigheter, mens noen er mindre og mer konsentrert om de kirkelige handlingene. Gudstjenestebesøket i kirkene varierer fra et årlig gjennomsnitt på 40 til 190. Det døpes ca. 950 barn årlig, og ca. 700 konfirmeres. Antall vigsler ligger på 160, og ca. 700 gravferder forrettes.  

Vi søker en initiativrik og samlende sokneprest for den videre utviklingen av Ullern menighet.  

I Ullern menighet er det 14.000 medlemmer av Den norske kirke av en befolkning på ca. 18.000. Kirken har en sterk posisjon i lokalmiljøet og har et høyt antall kirkelige handlinger med 180 dåp, 120 konfirmanter, 30 vigsler og 140 gravferder per år. Menigheten har et omfattende frivillig arbeid med ungdomsklubb (Aktivum), søndagskole, barnekor, Knøttekor, Super Onsdag og hyggetreff. Det holdes gudstjenester hver søn- og helligdag og kveldsgudstjeneste på torsdager. Det finnes flere Bibel- og samtalegrupper. Viktig er også vennskapsprosjektet med Ntuzuma menighet i Durban, Sør-Afrika.

Ullern kirke er en vakker korskirke fra 1903. Ved kirken ligger et gravlundskapell, menighetshus og en menighetsbarnehage. Anlegget har en sentral beliggenhet i soknet og er et viktig samlingssted for befolkningen. Menigheten har en offensiv strategi med fornyelse av bygningsmassen og utvikling av tilbudet til medlemmene i soknet. Det er åpnet menighetskafe "Holgerslyst Cafe" og en helt ny barnehage i løpet av de to siste årene. Menigheten jobber videre med planer om å realisere prosjektet "Ullern storstue".

Menighetens stab består av sokneprest og to kapellaner, kateket, trosopplæringsleder, utviklingsleder i diakoni (lønnet av menigheten), kantor, daglig leder, kirketjenere og menighetssekretær. Menigheten lønner også en ungdomsarbeider og dirigent for barne- og ungdomskor.

I menigheten er det to sykehjem med egne institusjonsprester. Det er tre barneskoler, to ungdomsskoler og en videregående skole. Samarbeidet mellom skole og kirke er godt.

Prestene deler gudstjenester og kirkelige handlinger etter en oppsatt turnus. Et stort antall kirkelige handlinger må påregnes. Soknepresten må videre regne med å gjøre tjeneste også ellers i prostiet.    

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om hvem som har søkt kan bli offentliggjort, selv om søker ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder med tanke på endringer i lover, tariffavtaler, reglement samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt. Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven § 30). Den som tilsettes må være villig til å delta i veiledning.

Vi ønsker elektroniske søknader med CV, vitnemål og referanser levert via vårt elektroniske søkersystem. For informasjon om søknadsprosedyre, kontakt personalrådgiver Fredrik Brekke Møller, tlf. 23 30 11 98. Det vises for øvrig til Oslo bispedømmes hjemmesider på kirken.no/oslo.

            

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ha helhetlig pastoralt ansvar for menigheten 
 • Lede prestetjenesten i soknet 
 • Koordinere og administrere menighetens totale virksomhet sammen med daglig leder 
 • Være en synlig og tydelig lederskikkelse i soknet og i lokalmiljøet  
 • Forrette gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Utvikle og styrke det gudstjenestelige livet og formidle kunnskap om kristen tro 
 • Medlem av menighetsrådet (MR) og arbeidsutvalget (AU), samt to legater 
 • Samarbeid med Ullern bydel og frivillige organisasjoner i soknet 
 • Delta i prostiets beredskapsordning

Kvalifikasjoner:

 • Gode faglige kvalifikasjoner 
 • Trygg og reflektert liturg
 • Gode lederegenskaper og dokumentert ledererfaring
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Vilje og evne til samarbeid  

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik, med evne til nytenkning og gjennomføring
 • Ønskelig med erfaring fra barne- og ungdomsarbeid
 • Kontekstuell forståelse, og evne til å integrere seg i soknet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et engasjert og godt stabsfelleskap
 • Mulighet til å påvirke veien videre i en menighet i utvikling
 • Et godt kollegafelleskap i prostiet med regelmessige møter av faglig og oppbyggelig art
 • Lønn i stillingskode 1555 Sokneprest
 • Godtgjørelser etter gjeldende regelverk
 • Bedriftshelsetjeneste og IA-bedrift

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk via denne linken: https://www.jucan.no/ledige-stillinger/Den-norske-kirke-Oslo-bisped%C3%B8mme//4137925988?asidx=29&asid=1&fbclid=IwAR36EpMxWepOqCLRyw0vg7xDDXzRtkwEfeQ_4d6ytoLVfLW71PUsMrppbAM. Trykk på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se  

Kontaktinformasjon for Ullern menighet

Ullern kirke, Holgerslystveien 22, 0280 Oslo

Kontoradresse:

Ullern menighet, Holgerslystveien 22, 0280 Oslo

E-post: post.ullern.oslo@kirken.no.

Telefon: 23 62 93 90.

Telefon- og besøkstid: Tirsdag og torsdag 10-13

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"