Bygg menighet - bli giver til Ullern menighet

I Ullern kirke er det stor aktivitet hele året. For at arbeidet vårt skal favne alle generasjoner og dekke ulike behov, trenger vi faste givere som kan gi arbeidet forutsigbarhet og muligheter. Du kan øremerke gaven til det du selv brenner for. I en tid der staten kutter stadig mer til kirke og kultur, trenger vi at noen ser at dette er å bygge framtid. For å støtte arbeidet kan du bli fastgiver, gi en enkeltgave til konto, sette opp Ullern menighet i ditt testamente eller "vippse" oss din gave.