Bibeltime

Praktisk informasjon

Fra:12.11.2018 - kl.12.00

Til:12.11.2018 - kl.13.30

Sted:Ullern menighetshus

Arrangør:Ullern menighet

Bibeltime ved Inger Marit Brorson. Ta med deg nistepakken, og bli med på bibelundervisning, samtale og hyggelig fellesskap.