Bibeltime

Praktisk informasjon

Fra:25.2.2019 - kl.12.00

Til:25.2.2019 - kl.13.30

Sted:Ullern menighetshus

Arrangør:Ullern menighet

Bibeltime ved kapellan Petter Normann Dille. Tema: "Palmesøndag". Ta med deg nistepakken, og bli med på bibelundervisning, samtale og hyggelig fellesskap.