Bibeltime

Praktisk informasjon

Fra:14.1.2019 - kl.12.00

Til:14.1.2019 - kl.13.30

Sted:Ullern menighetshus

Arrangør:Ullern menighet

Bibeltime ved sokneprest John Egil Rø. Ta med deg nistepakken, og bli med på bibelundervisning, samtale og hyggelig fellesskap.