Høymesse Ullern kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.12.2018 - kl.11.00

Til:16.12.2018 - kl.12.00

Sted:Ullern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i adventstiden
Liturg: John Egil Rø
Organist: Tom Eirik Bru-Olsen
Prekentekst: Joh 5,31-36
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp