Høymesse Ullern kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.00

Sted:Ullern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 22. søndag i treenighetstiden
Liturg: Hans Aage Gravaas
Organist: Tom Eirik Bru-Olsen
Prekentekst: Luk 10,25-37
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd