Høymesse Ullern kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.7.2019 - kl.11.00

Til:14.7.2019 - kl.12.00

Sted:Ullern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i treenighetstiden
Liturg: John Egil Rø
Organist: Kristoffer Myre Eng
Prekentekst: Matt 18,12-18
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp