Høymesse Ullern kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.8.2020 - kl.11.00

Til:23.8.2020 - kl.12.00

Sted:Ullern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 12. søndag i treenighetstiden
Liturg: Petter Normann Dille
Organist: Halgeir Schiager
Prekentekst: Matt 6,24-34
Offerformål: Menighetens barne- og ungdomsarb
Nattverd
Dåp