Familiegudstjeneste Ullern kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.00

Sted:Ullern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18. søndag i treenighetstiden
Liturg: Jorund Andersen
Organist: Tom Eirik Bru-Olsen
Prekentekst: Mark 1,40-45
Offerformål: Menighetens barne- og ungdomsarb
Merknader: Velkommen til høstakkefest-gudstjeneste!
Nattverd
Dåp