Høymesse Ullern kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.6.2020 - kl.11.00

Til:14.6.2020 - kl.12.00

Sted:Ullern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i tr.tiden
Liturg: Hans Aage Gravaas
Prekentekst: Matt 3,11-12
Nattverd