Høymesse Ullern kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.4.2019 - kl.11.00

Til:22.4.2019 - kl.12.00

Sted:Ullern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. påskedag
Liturg: John Egil Rø
Organist: Tom Eirik Bru-Olsen
Prekentekst: Joh 20,11-18
Nattverd
Dåp