Høymesse Ullern kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.3.2019 - kl.11.00

Til:17.3.2019 - kl.12.00

Sted:Ullern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i fastetiden
Liturg: John Egil Rø
Organist: Per Karang
Prekentekst: Luk 13,22-30
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp