Høymesse Ullern kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.2.2019 - kl.11.00

Til:24.2.2019 - kl.12.00

Sted:Ullern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: John Egil Rø
Organist: Tom Eirik Bru-Olsen
Prekentekst: Luk 9,28-36
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp