Høymesse Ullern kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.8.2019 - kl.11.00

Til:18.8.2019 - kl.12.00

Sted:Ullern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10. søndag i treenighetstiden
Liturg: Jorund Andersen
Organist: Kristoffer Myre Eng
Prekentekst: Mark 11,25-26
Offerformål: Menighetens barne- og ungdomsarb
Nattverd
Dåp