Kveldsmesse Ullern kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.2.2019 - kl.18.30

Til:21.2.2019 - kl.19.03

Sted:Ullern kirke

Arrangør:

Liturg: John Egil Rø
Organist: Per Karang
Nattverd