SUPERONSDAG

Praktisk informasjon

Fra:13.11.2019 - kl.17.00

Til:13.11.2019 - kl.18.30

Sted:Ullern menighetshus

Arrangør:Ullern menighet

Velkommen til Superonsdag. Fra kl. 17.00 serveres det middag til 50kr pr. person(maks 200pr. familie). Deretter vil det bli lek, moro og fellesskap for alle aldre. Velkommen til store og små!