Superonsdag med grøt og lysmesse

Praktisk informasjon

Fra:2.12.2020 - kl.17.00

Til:2.12.2020 - kl.18.30

Sted:Ullern menighetshus

Arrangør:Ullern menighet

Velkommen til årets siste Superonsdag. Fra kl. 17.00 serveres det grøt. Middagen koster 50kr pr. person(maks 200pr. familie).

Etter maten inviteres alle til Lysmesse i regi av Barnekoret og Knøttene under ledelse av Sandra og Jorund i kirken fra kl. 18.00-18.30.

Hjertelig velkommen til store og små!