Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2019 - kl.11.00

Til:4.8.2019 - kl.12.00

Sted:Bekkelaget kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8. søndag i treenighetstiden
Liturg: Sverre Bang
Organist: Øyvind Kristiansen
Prekentekst: Mark 12,28-34
Offerformål: Menighetens barnearbeid
Nattverd
Dåp