Gudstjeneste med nattverd

Praktisk informasjon

Fra:31.3.2019 - kl.11.00

Til:31.3.2019 - kl.12.00

Sted:Bekkelaget kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i fastetiden
Liturg: Sverre Bang
Organist: Øyvind Kristiansen
Prekentekst: Luk 22,28-34
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp