Gudstjeneste med nattverd

Praktisk informasjon

Fra:28.4.2019 - kl.11.00

Til:28.4.2019 - kl.12.00

Sted:Ormøy kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i påsketiden
Liturg: Karen Marie Lereim Sævareid
Organist: Simen Valldal Johannessen
Prekentekst: Joh 20,24-31
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp