Gudstjeneste med nattverd

Praktisk informasjon

Fra:30.5.2019 - kl.11.00

Til:30.5.2019 - kl.12.00

Sted:Bekkelaget kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi himmelfartsdag
Liturg: Barbro Schmedling
Organist: Ørjan Apeland
Prekentekst: Joh 17,1-5
Offerformål: Menighetens diakonale arbeid
Nattverd
Dåp