Gudstjeneste med nattverd

Praktisk informasjon

Fra:26.5.2019 - kl.11.00

Til:26.5.2019 - kl.12.00

Sted:Ormøy kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Sverre Bang
Organist: Jørn Vidar Lillestrand
Prekentekst: Matt 6,7-13
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp