Menighetsmøte

Praktisk informasjon

Fra:24.4.2019 - kl.18.00

Til:24.4.2019 - kl.18.30

Sted:Bekkelaget kirke

Arrangør:

Merknader: Innkalling til menighetsmøte
Menighetsråd innkaller herved til menighetsmøte.
Sak til behandling - Antall representanter i Bekkelaget og Ormøy menighetsråd ønskes redusert fra fra ti til åtte.
Se egen sak på nettsiden for mer orientering