Menighetsrådsmøte

Praktisk informasjon

Fra:5.6.2019 - kl.18.15

Til:5.6.2019 - kl.21.00

Sted:Villa Kirkebakken - Dagligstue

Arrangør:

Møte er åpent for publikum og sakspapirer får en ved å henvende seg til menighetskontoret v. John Gjertsen, jg233@kirken.no. For tidligere sakspapirer og protokoller ligger det på hjemmesiden under ^'råd og utvalg^'