Solidaritetsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:26.5.2019 - kl.11.00

Til:26.5.2019 - kl.12.00

Sted:Bekkelaget kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Mari Løvaas
Organist: Øystein Hafstad Bang
Prekentekst: Matt 6,7-13
Offerformål: Kirkens Nødhjelp