Menighetsbladet "Kontakten"

Menighetsbladet kommer ut seks ganger i året og gir deg lokalt stoff, og informasjon om aktiviteter og tiltak i menigheten. Nedenfor finner du numrene fra 2016 til i dag.