Høymesse Vestre Aker kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.10.2019 - kl.11.00

Til:20.10.2019 - kl.12.00

Sted:Vestre Aker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19.s.i tr.tiden
Liturg: Torbjørn Fink
Organist: Karstein Sigurd Ærø
Prekentekst: Luk 9,57-62
Offerformål: Tv-aksjonen
Nattverd