Høymesse Vestre Aker kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.1.2019 - kl.11.00

Til:27.1.2019 - kl.12.00

Sted:Vestre Aker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i åpb.tiden
Liturg: Hjalmar Atle Kjelsvik
Organist: Per Christian Jacobsen
Prekentekst: Ordsp 14,21-22.25.31
Offerformål: IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Nattverd
Dåp