Høymesse Vestre Aker kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.3.2019 - kl.11.00

Til:31.3.2019 - kl.12.00

Sted:Vestre Aker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i faste
Liturg: Ingrid Rian
Organist: Karstein Sigurd Ærø
Prekentekst: Luk 22,28-34
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp