Høymesse Vestre Aker kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.2.2019 - kl.11.00

Til:3.2.2019 - kl.12.00

Sted:Vestre Aker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i åpb.tiden
Liturg: Hjalmar Atle Kjelsvik
Organist: Karstein Sigurd Ærø
Prekentekst: Joh 5,1-15
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp