Kveldsmesse Vestre Aker kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.2.2019 - kl.19.00

Til:3.2.2019 - kl.20.00

Sted:Vestre Aker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Hjalmar Atle Kjelsvik
Organist: Karstein Sigurd Ærø
Prekentekst: Joh 5,1-15
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Korgruppe fra Vestre Aker kammerkor.
Nattverd