Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:7.4.2019 - kl.11.00

Til:7.4.2019 - kl.12.30

Sted:Bygdøy kirke

Arrangør:Bygdøy menighet

Høymesse med nattverd ved Arne Slørdahl og Håvard Ringsevjen (organist).