Gravferd i kirken

Det er stille i kirkerommet. Alle blikk er rettet mot kisten som er vakkert pyntet, men likevel så naken. Buketter og kranser bærer sterke følelser fra de sørgende: Takk for alt. Umistelig. På gjensyn.

Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Likevel vil mange ha ønske om å ta avskjed og til å ta fram minner enten for å gjøre eget liv rikere – eller for å avslutte en historie. Gravferd betyr mye for en følelsesmessig avskjed med den døde. Sammen med båreandakt og eventuelt stell av den døde kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en retning for de etterlatte gjennom et verdig farvel.

Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir dem som er med, mulighet til å markere gravferden som en viktig hendelse i familie og vennekrets. Ellingsrud og Furuset menighet tilbyr gravferd fra våre to kirker, både bisettelser og kistebegravelser. Det er ikke kirkegård knyttet til kirkene, derfor er det i all hovedsak Alfaset- og Høybråten gravlund, som ligger i nærheten, som oftest brukes. Gravlunder andre steder i byen kan også være aktuelle. Kontakt menighetskontoret (23 62 97 20) for mer informasjon, eventuelt konsulter begravelsesbyrået du ønsker å bruke. Lykke til med viktige valg!