Gudstjeneste med nattverd Ellingsrud kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.5.2019 - kl.11.00

Til:26.5.2019 - kl.12.00

Sted:Ellingsrud kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Ellen Kolb-Schiager
Organist: Torstein Hagen
Prekentekst: Matt 6,7-13
Offerformål: Egen Menighet
Nattverd