Friluftsgudstjeneste Marieholtet Sportsstue

Praktisk informasjon

Fra:30.5.2019 - kl.12.00

Til:30.5.2019 - kl.13.00

Sted:Marieholtet Sportsstue

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi himmelfartsdag
Liturg: Klara Vogl
Prekentekst: Joh 17,1-5
Offerformål: Regnskogsfondet
Merknader: Friluftsgudstjeneste. Trompetist Rolf Birger Karlsen deltar.