Gudstjeneste med nattverd Ellingsrud senter

Praktisk informasjon

Fra:9.6.2019 - kl.11.00

Til:9.6.2019 - kl.12.00

Sted:Ellingsrud senter

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Desalegn Mengesha Ayana
Organist: Irina Khoreva
Prekentekst: Joh 14,23-29
Offerformål: Ellingsrud velforening
Merknader: Felles høytidsgudstjneste på Ellingsrud senter. Rolf Birger Karlsen deltar på trompet.
Nattverd