Bislettmesse

Praktisk informasjon

Fra:14.1.2018 - kl.19.00

Til:14.1.2018 - kl.21.00

Sted:Fagerborg Kirke

Arrangør:Fagerborg Menighet og F2

Vi starter året med en samtale mellom to av menighetens prester, Sjur Isaksen og Kristin Heskje. På agendaen står et av troens mest basale spørsmål: Hva vil det egentlig si å være frelst?Norwegian Gospel Voices deltar, under ledelse av Kristin Minde.Vi feirer nattverd sammen og avslutter med kirkekaffe.Velkommen til en litt anneredes messe!