Gudstjeneste på diakoniens dag og søndagsskole for voksne

Praktisk informasjon

Fra:22.9.2019 - kl.11.00

Til:22.9.2019 - kl.13.00

Sted:Fagerborg kirke

Arrangør:

Sunniva Gylver, prest, Gjermund Brenne, kantor, Gunn Iren Tangen, diakon. Diakoniutvalget medvirker. Høymesse med dåp og nattverd, -i samarbeid med den kinesiske menigheten. Søndagsskole. Offer til diakonalt arbeid i Fagerborg.
Utvidet kirkekaffe med temasamtale om "kjærlighet".