F2-Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:24.2.2019 - kl.19.00

Til:24.2.2019 - kl.20.30

Sted:Fagerborg kirke

Arrangør:NMS


F2-gudstjeneste i Fagerborg kirke ved Johne Stødle. Tema: Kirkeårets tekster. Nattverd. Bønnevandring. Kirkekaffe.